Política de privacitat de Xarxes Socials

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades, RGPD, i altra normativa complementària vigent, li informem que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat de RIERA RABASSA, SA, que informa als Usuaris que s'ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades identificatives de l'responsable de l'tractament:

RIERA RABASSA, SA
Domicili Social: Carrer Volta dels Garrofers, 49. Poligon a els Garrofers, 08340, Vilassar de Mar, Barcelona
CIF: A08963423
Telèfon: +34 93 759 09 91
E-Mail: hola@rierarabassa.com
Lloc Web: http://www.rierarabassa.com

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit de manera voluntària unir-se a la pàgina oficial creada per la RIERA RABASSA, SA, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa.

A l'unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil. Així mateix, li vam indicar que està prevista l'elaboració de perfils, per tal de conèixer els productes o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor forma de comunicar-los, segons les seves preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per RIERA RABASSA, SA

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

RIERA RABASSA, SA té accés i tracta la informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Menors

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l'usuari és menor de catorze (14) anys, adverteix que serà necessària l'assistència consentida de titular dels pares, tutor, o representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de RIERA RABASSA, SA, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors, sent dita responsabilitat dels seus representants legals.

Drets

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a RIERA RABASSA, SA, Carrer Volta dels Garrofers, 49. Poligon a els Garrofers, 08340, Vilassar de Mar , Barcelona, o bé a l'correu electrònic hola@rierarabassa.com

Utilització de l'perfil

RIERA RABASSA, SA realitzarà les següents actuacions:

• Accés a la informació pública de l'perfil.
• Publicació en el perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de RIERA RABASSA, SA
• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
• Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'Usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'Usuari, un cop unit a la pàgina oficial de la RIERA RABASSA, SA, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

RIERA RABASSA, SA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

RIERA RABASSA, SA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de RIERA RABASSA, SA però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

RIERA RABASSA, SA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

RIERA RABASSA, SA utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de l'RGPD, LOPDGDD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de la RIERA RABASSA, SA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Altra informació d'interès

RIERA RABASSA, SA, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, complementarà i / o modificarà l'actual publicarà. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquesta, per tal de mantenir-se actualitzat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/
Google+: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

Darrera actualització: Desembre 2019

Registre

Nou registre de client

Ja tens una compta?
Accedir O Regenerar contrasenya